Välj en sida

Orkidometer

Hos oss på CureMed Nordic finns Orkidometer att beställa

En Orkidometer eller Orchidometer är ett medicinskt instrument som används för att mäta volymen på ett testikelområde. En orkidometer ser ut som ett antal pärlor snörda ihop varför detta instrument ibland kallas medicinska oroperor, Praders bollar eller endokrina radband.

För att mäta volymen av testiklarna hos en patient jämförs pärlorna på orkidometern med testikelområdet. Volymnumret på pärlan som bäst motsvarar storleken på testikeln läses sedan av. Pärlornas volym på en orkidometer sträcker sig från 1 till 25 ml.

För att bedöma stadium av sexuell mognad hos män motsvarar storlek 1-3 ml barn, 4-6 ml prepubertet, 8-10 ml pubertet, 12-15 ml postpubertet och 20-25 ml vuxen ålder.

Att mäta volymen av testiklar med hjälp av en orkidometer är viktigt då oregelbundna testiklar kan bestämma vissa sjukdomar så som testikelcancer.

Orkidometrar används över hela världen regelbundet. Oftast är en orkidometer tillverkad av trä. Medan läkare använder det här instrumentet mest frekvent kan den även användas för personligt bruk. Vissa mediciner kan göra att testiklarna krymper eller expanderar och i detta fall är en orkidometer extremt användbar.

 

Endast ett sökresultat

0
Valda produkter
Inga valda produkterTillbaka