Välj en sida

Venfinnare

21 feb, 2024

Ett bra hjälpmedel när man har svårstuckna patienter är venfinnare. Det är inte ovanligt att patienter av olika skäl har kärl som sjukvårdspersonalen har svårt att finna vid venprovtagning. Venfinnare är, en specialdesignad belysningsenhet, gör att man tydligt ser venerna genom huden. På detta sätt kan man genomföra venprovtagning på ett enklare sätt och med mindre trauma för patienten.

Venfinnaren är oftast monterad på en flyttbar ställning för att underlätta förflyttning mellan patienter. Dess användning är enkel och smidig. Vår venfinnare erbjuder dessutom ett konkurrenskraftigt pris och är lätt att lära sig använda. För patientgrupper som är särskilt svåra att sticka är detta verkligt ovärderligt, då det minskar antalet försök och därmed besväret för patienten vid blodprovstagning.

Den globala användningen av vår venfinnare vittnar om dess effektivitet och pålitlighet. Venfinnaren inte bara sparar tid genom att möjliggöra snabbare prover på patienten, utan den minskar också kostnader genom att man undviker att behöva byta rör och kanyler i onödan. På så sätt är venfinnaren inte bara en investering i patientens välbefinnande utan också en kostnadseffektiv lösning för vårdinrättningar världen över.

Bladderscanner / Blåsvolymmätare

Bladderscanner / Blåsvolymmätare

Vårt sortiment av blåsvolymmätare (bladderscanner) omfattar både modern, innvovativ handhållen samt klassisk blåsvolymmätare (bladderscanner) med...

läs mer