Välj en sida

Antigentest Covid-19

14 dec, 2021

PANBIO™ COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE

Antigentest Covid-19 IDENTIFIERA POTENTIELLT SMITTSAMMA PATIENTER MED ELLER UTAN SYMPTOM PÅ BARA 15 MINUTER

Snabbtest från PANBIO™ COVID-19 är ett professionellt antigentest med hög prestanda som möjliggör omedelbar behandling eller isoleringsåtgärder för att minimera smittöverföring. Tack vare att det går snabbt att få svar slipper patienterna sitta i karantän under en längre tid för att vänta på provsvaret.

Ett patientvänligt övervakat självuppsamlat näsprov minimerar exponeringen för vårdpersonalen. Provpinnen bryts av i extraktionsröret vilket vilket ytterligare minskar exponeringsrisken. Extraktionsröret är helt tillslutet vid kassering vilket leder till en minskad kontamineringsrisk.

Det här är en tillgänglig lösning som möjliggör storskalig testning för att begränsa spridningen av COVID-19.

Antigentestet finns i två varianter av antigentest, ett nasalt test med ∼2 cm insättningsdjup för testpinnen och ett nasofaryngealt test där provet tas i nasofarynx.

Provtagning för näsprov:

Luta pateientens huvud bakåt 70 grader. Ta pinnen och håll pinnen ovanför brytpunkten så att inte pinnen går att provtagningen. Vrid sedan pinnen försiktigt och för samtidigt in den ca 2 cm i näsborren. Därefter vrider du pinnen 5 gånger mot näsväggen och för ut den långsamt ur näsborren. Upprepa sedan provtagningen med samma pinne i andra närborren.

Provtagning för nasofaryngeal provtagning:

Luta patientens huvud bakåt cirka 45-70 grader. För sedan pinnen genom näsborren parallellt med gommen. Rikta därefter pinnen mot patientens öronsnibb och för in den långsamt, det ska gå lätt att föra in den i näsgången så tvinga inte in pinnen. Provpinnen ska nå ett djup som är lika med avståndet från näsborrarna till örats yttre öppning. Gnid sedan provpinnen försiktigt och vrid den 3-4 gånger och låt den sitta kvar i några sekunder för att den ska kunna absorbera sekret. Ta sedan långsamt ut pinnen samtidigt som du vrider den.

Snabbtest Covid-19 Panbio Nasal 25-pack

Snabbtest Covid-19 Panbio Nasofaryngeal 25-pack

Venfinnare

Venfinnare

Ett bra hjälpmedel när man har svårstuckna patienter är venfinnare. Det är inte ovanligt att patienter av...

läs mer