Välj en sida

Bladder Scanner

30 nov, 2021

Bladder Scanner mäter blåsvolymen på patienten med ultraljud. Fördelen med att mäta med ultraljud är att patienten slipper kateteriseringen som kan man uppleva som obehaglig. Undersökningen går snabbt och lätt att genomföra och är dessutom smärtfri.

Vita Scan PD bladderscanner

Vita Scan gör en prescanning där man använder ultraljudet i realtid för att hitta urinblåsan och särskilja den från omkringliggande vävnader. Med hjälp av inbyggda hjälpmedel blir användaren guidad på pekskärmen så att mätproben hamnar i rätt läge inför mätningen. Själva mätprocessen tar endast ett par sekunder, då scannar Vita Scan PD av urinblåsan i multipla plan för en så hög mätnoggrannhet som möjligt. Resultatet av mätningen visas med tydliga siffror i millimeter tillsammans med ultraljudsbilder av urinblåsan vertikalt och horisontellt plan. Möjlighet att justera blåsväggen i bägge planen finns vid behov. Resultatet från mätningen kan inbyggda printern skriva ut eller så kan man spara det på ett USB-minne.

Man använder ofta bladder scanner vid misstänkt urinstämma, oklara buksmärtor och misstänkt katerstopp

Vanliga användningsområden för en bladder Scanner är vi akuta tillstånd som misstänkt urinstämma, oklara buksmärtor och misstänkt katerstopp. Bladderscanner kan man använda även före och efter en operation för att kontrollera den aktuella blåsvolymen hos patienten.

Venfinnare

Venfinnare

Ett bra hjälpmedel när man har svårstuckna patienter är venfinnare. Det är inte ovanligt att patienter av...

läs mer